Monument

In het culturele en bestuurlijke hart van Den Haag staat de Nieuwe Kerk. Door haar rijke historie, indrukwekkende architectuur en fraaie ligging is de kerk met recht een van de mooiste plekken van de stad te noemen.

Gouden Eeuw

De 17e eeuw wordt in de Nederlandse geschiedenis ook wel aangeduid als de Gouden Eeuw. Aan het begin van deze eeuw bestond het huidige centrum van Den Haag, de omgeving van het Spui, voor een groot deel nog uit weilanden. Het is in deze periode dat de economische bloei zorgde voor onder andere een explosieve groei van de steden. In Den Haag zorgde de vestiging van de regeringsorganen van de Republiek van de Zeven Verenigde Nederlanden aan het eind van de 16e eeuw voor een extra impuls aan de groei van Den Haag.

Met de groei van Den Haag, nam tevens het aantal kerkgangers toe. De Grote Kerk ofwel St. Jacobs Kerk werd hierdoor te klein en rees de behoefte aan een tweede, nieuwe, kerk. Besloten werd tot het bouwen van een kerk aan het Spui. De naam Nieuwe Kerk verwijst nog steeds naar deze periode.

In 1649 ving men aan met de bouw van de Nieuwe Kerk. De kerk lag voor de demping van de grachten op een eiland tussen het Spui, de Rotterdamse Veerkade, Amsterdamse Veerkade, Stille Veerkade, de Paviljoensgracht en de St. Anonusburgwal. Zeven jaar later, in 1656 was het werk voltooid.

De bouw

De Nieuwe Kerk werd ontworpen door timmerman Pieter Noorwits met assistentie van Bartholomeus van Bassen. De kerk geldt als een hoogtepunt van de vroege protestantse kerkelijke architectuur in Nederland. Zoals veel kerken uit die tijd is de Nieuwe Kerk een centraalbouw. De architectuur van de kerk vertoont elementen van zowel renaissance als classicisme.

Uniek is de zelfdragende kapconstructie van de Nieuwe Kerk, vervaardigd van zware eiken spanten en balken. Zonder te steunen op pilaren en zonder gebruik van trekbalken, overspant de kap de kerkruimte. Op deze kap steunt ook nog eens de 23 meter hoge toren.

In de kerk bevindt zich een orgel dat gebouwd werd door Johannes Duyschot in 1702. Uit de bouwtijd resteert nog het grootste deel van het pijpwerk en de kast. Het orgel werd in 1867 verbouwd door één van de beste orgelmakers van die tijd, het bedrijf van Christian Gottlieb Friedrich Witte.

Recente geschiedenis

Door de sterke afname van het aantal kerkgangers, is eind jaren ’60 van de vorige eeuw besloten de Nieuwe Kerk van haar kerkelijke functie te ontheffen. Naar aanleiding hiervan is de Nieuwe Kerk grondig gerenoveerd en met deze revitalisatie is een unieke locatie gecreëerd voor het houden van zeer uiteenlopende evenementen. Hiertoe werden onder andere de grafkelders uitgegraven waardoor er in de Nieuwe Kerk, naast de traditionele Kerkzaal op de begane grond, een aparte en separate ontvangstruimte in de kelder, het Souterrain, ontstond.

Tevens zijn er hightech panelen aangebracht in de Kerkzaal waardoor de akoestiek in de Nieuwe Kerk perfect te noemen is. De panelen zijn dusdanig vervaardigd, dat deze geen afbreuk doen aan het klassieke interieur, maar geven de kerk wel een modern tintje.

Het zal geen verrassing zijn dat de Nieuwe Kerk een Rijksmonument is, en is opgenomen in de top 100 van de Nederlandse UNESCO monumenten.

Neem contact met ons op

Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier